Őszi szünet időtartama alatt az ügyeletes vezető :

Zámbó-Kiss Krisztina, tel: 06-20-446-1640
Köznevelési eszköz és felszerelés jegyék, Link megnyitása

Étkezés lemondása:

06 30 648-4524

kertvarosigazdasagi@kobanya.hu

Kedves Szülők!Elkészült az iskolánk új bejárata. Az eddig használt bejáraton már csak a Kelet-Pesti Tankerülethez lehet bejutni. Az iskolánk portájához való bejutás két helyről történhet. A Keresztúri úton a Pedagógiai Szakszolgálat melletti kapunál. Ez az iskolánk régi bejáratától az Egis felé található.
A porta másik megközelítése a Gyakorló utca felől nyíló zsákutca végén lehetséges.


Köszönjük együttműködésüket!


Ebédbefizetés!Október hónapra az ebédbefizetés időpontja:

2020. szeptember 10. csütörtök
délelőtt: 7:30-tól 11 óráig
délután: 15-től 17-ig

2020. szeptember 11. péntek
délelőtt 7:30-tól 10:00-ig

Pótbefizetés: 2020. 09.16.

Az őszi szünet miatt 16 napra kell fizetni.
Tájékoztató a 2020/21. tanév kezdésérőlI. Tanévnyitó: 2020. szeptember 1. (kedd) 8:00 óraA tanévnyitó ünnepségen az 1. évfolyam tanulói vesznek részt személyesen, a többi diák az osztályfőnökével a saját tantermében nyitja meg a tanévet.

Az 1. évfolyamos gyerekek szülei közül csak 1 fő jöhet be az intézmény udvarára, azonban az épületbe nem léphetnek be. A többi évfolyamra járó gyermekek szülei nem jöhetnek be az iskola területére! További tájékoztatást az osztályfőnökök adnak.

Az első tanítási napon az alsó - és felső tagozaton 1-4. óra lesz megtartva. Ezen a napon kapják meg a gyerekek a tankönyveket.

Kérjük, minden diák hozzon tolltartót, jegyzetfüzetet. üres táskát és az aláírt bizonyítványt.

2020. szeptember 1-4. között a bejárás a Gyakorló utcai nagykapun keresztül történik.

II. A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő intézkedéseket hoztuk:1. Minden osztály marad az osztálytermében, csak a csoportbontások miatt vándorolnak a gyerekek másik tanterembe. (informatika, technika és idegen nyelv)

2. A testnevelés órákat az időjárási körülményekhez igazodva a szabadban tarjuk. Eső esetén a tanteremben elméleti oktatásban részesülnek a gyerekek.

3. A 2020/2021-es tanév első félévében az úszásoktatás szünetel.

4. Az intézményen belül felfestjük a másfél méteres ajánlott távolságot és a haladási irányokat.

5. Szünetekben a folyosókon, ill. aki szeretné, a tanórán is használja a szájmaszkot.

6. Kérjük Önöket, hogy amíg várják gyermekeiket, tartsák be a járványügyi előírásokat!

Kedves Szülők!Hagyományos tanévet kezdünk rendkívüli helyzetben.


A járványügyi vészhelyzet ugyan megszűnt, az egészségügyi válsághelyzet azonban továbbra is fennáll, ezért a továbbiakban is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az egészséges munkakörnyezet fenntartására.

Lehetőség szerint ebben a tanévben a külföldi utazásokat, nagyobb, egy légtérben tartott rendezvényeken való részvételt kerüljék, valamint betegség észlelése esetén az intézménybe való belépést.

Mindez azért fontos, hogy a köznevelés alapvető céljaival összhangban az intézményekben folytatott munka minél tovább tarthasson az újabb digitális tanrend elkerülése érdekében.

A 2020/2021. tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalók

2020 augusztus 24-től igény szerint ügyeletet biztosítunk. Az ügyeleti igényt a szülők 2020. augusztus 19-én jelezhetik telefonon vagy elektronikusan 2020. augusztus 21-ig a gyermek nevének és osztályának megnevezésével.

Tel.: 06-1-263-0367
E-mail: iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu

Ebédbefizetés

Pótbefizetés 2020. augusztus 19-én9:00 – 17:00 között az iskola titkárságán. Az átutalásos számlák 2020. augusztus 19-én kerülnek kiállításra és elektronikusan kiküldésre, azok végösszege az alább feltüntetett összegektől eltérhet.
100 %-os 50 %-os
reggeli, ebéd, uzsonna 12 265 Ft, 6 135 Ft
reggeli, ebéd 10 395 Ft, 5 195 Ft
ebéd, uzsonna 10 200 Ft, 5 100 Ft
ebéd 8 325 Ft, 4 165 Ft

Tanévnyitó ünnepély

2020. szeptember 1-jén 8.00 órakor Ünneplő ruha kötelező (fehér ing/blúz, sötét alj)!

Tankönyvek átvétele

2020. szeptember 1-jén, az első tanítási napon (szükséges üres iskolatáskát hozni az elvitelükhöz)Tisztelt Szülők!Az önkormányzat a 10. kerületben lakó tanulóknak, az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is iskolakezdési támogatást nyújt.
Az utalványok átvételére az iskola titkárságán a következő időpontokban van mód:

2020. augusztus 19. szerda 8 órától 13 óráig
2020, augusztus 24-28. között 8 órától 16 óráig
Ebédbefizetés előre láthatóan
Szeptember hónapra (22 nap)2020. augusztus 11. kedd 7:30-10:00
2020.augusztus 12. szerda 8:00-16:30

Az augusztusi iskolai ügyeletre is ezeken a napokon lehet befizetni az ebédet (+7 nap)

A gyermekvédelmi törvény (1997.évi XXXI. Törvény) 148 & (5) bekezdése alapján, alanyi jogon jár a normatív támogatás azon családoknak, akik:
-rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, (100%-os kedvezmény 1.-8.-ig osztályig)
-3 vagy több gyermeket nevelnek, akiknek tartósan beteg és szakorvosi véleménnyel rendelkezik (50%-os kedvezmény)
Ahhoz, hogy az augusztusi ebédbefizetésnél a fent említett kedvezményeket figyelembe tudjuk venni, kérjük az iskola titkárságára eljuttatni legkésőbb augusztus 7-ig.
A sertésmentes illetve a diétás étkezések biztosításához szükséges kérelmet és szakorvosi javaslatot is szintén augusztus 7-ig kérjük eljuttatni.Kedves Szülők!Iskolánkban, mivel a vírushelyzet javult, a tanév végén sikerül ismét egy rövid papírgyűjtést szervezni.
Akik eddig gyűjtötték és már nem tudják tovább tárolni a papírt, két nap áll rendelkezésükre, hogy behozzák azokat iskolánkba.

A gyűjtés az iskola udvarán, a szokott helyen történik. A megadott időpontban a bejárati kapu nyitva lesz.

A gyűjtés időpontja:

2020 június 17. szerda és június 18. csütörtök.
Mindkét napon:
délelőtt 8 órától 12 óráig és
délután 14 órától 17 óráig várjuk a papírokat.

Köszönjük segítő együttműködésüket!Ebédbefizetés


FELHÍVÁS

Június 2-26. között az ügyeletet kérő gyermekek számára, mód van arra, hogy étkezést kérjenek.

Az étkezést mindenképpen meg kell rendelni 2020. május 29.-ig reggel 08:30-ig, e-mailben az iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu vagy a 263-0367 telefonszámon.

Kérjük azokat a kedves szülőket, gondviselőket, akik korábban készpénzes befizetők voltak, hogy átutalással fizessenek. Ez jelen helyzetben sokkal biztonságosabb és csak erre van lehetőség.Tisztelt Szülők, Gondviselők!A BÁRKA Család-és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítői szeretnének Önöknek segítséget nyújtani, mivel a kialakult helyzetmindenki számára megterhelő.Célunk az, hogy telefonos, illetve elektronikus formában is segítsük Önöket, amennyiben úgy érzik, problémákkal telítődteka mindennapok.Ezért létrehoztunkegy olyan Skype fiókot, ahol minden nap 9.00-17.00 óráig várjukhívását, amennyiben úgy érzi, problémája, elakadása van. Írásos megkeresésétaziskolai.szocialis.barka@gmail.come-mail címre is el tudja küldeni. Ezen felül egy központi telefonszámon is kereshetnek bennünket az intézmény nyitvatartási idején belül.

Elérhetőségeink:

Skype:Iskolai Szociális Segítők Bárka
Skype név: live:.cid.6437e13458bf3091
Elérhető: H-P: 9:00-17:00

Központi telefonszám: 0630/445-88-15, 061/260-11-62
Elérhető:
Hétfő: 12:00-15:00
Kedd-Szerda-Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-13:00

Miben tudunk segíteni:

-szociális jellegű problémafelmerülése,
-gyermeknevelési nehézség,
-családon belüli problémák,
-információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról.

Szakembereink naponta frissülő aktuális tartalmakkal szeretnék megkönnyíteni a jelenlegi helyzetet, amelyek a következő linken érhetőek el:

http://www.bkhk.hu/gyerekjolet/aktualitasok/

A BÁRKACsalád-és Gyermekjóléti Központ óvodaiés iskolai szociális segítő munkatársaiBudapest,2020. 04. 21.


TÁJÉKOZTATÓ!TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐLTOVÁBB A DOKUMENTUMHOZ.

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKA RENDBEN VALÓ RÉSZ VÉT EL SORÁN MEGVALÓSULÓ AD ATKEZELÉSHEZTOVÁBB A DOKUMENTUMHOZ.

Segítség az eügyintézés felületéhezTOVÁBB A DOKUMENTUMHOZ.FELHÍVÁS


a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásáraA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Mit kell tudni a beíratásról?A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.

Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21. napjáig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást.


A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.


A tanuló – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. (Nkt. 50. § (1) bek.)

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik


· nem állami fenntartású általános iskolába, vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.


A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.


2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

· a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni,


· nem a lakóhelyük szerinti körzetes általános iskolába

kívánják beíratni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


A szülők, törvényes képviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet vagy az általános iskolák honlapján.

Az a gyermek, aki nem nyert felvételt a beiratkozás első szakaszában választott iskolába, 2020. április 28-án az életvitelszerű lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola felveszi.

Ha a szülő, gondviselő a gyermekét a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint körzetes általános iskolába kívánja beíratni, az iskola a jelentkezést követően a gyermeket 2020. április 28-ig felveszi.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola 2020. április 28. napjáig hivatalból felveszi.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.


Ha kötelező felvételt biztosító, felvételi körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek személyes bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

· A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

· A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

· A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

· Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

· Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva lehet letölteni, és az aláírást követően feltölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.


Azoknak a szülőknek a számára, akiknek az elektronikus úton történő beiratkozás nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.


A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában a jelentkezések személyes benyújtására április 28-án 8.00-16.00 van lehetőség.A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

· menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

· a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

· a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a KRÉTA rendszerben tanulói és szülői (gondviselői) szintű hozzáférésre egyaránt lehetőségük van, de a KRÉTA valamennyi funkciójának használatához szülői / gondviselői hozzáférés szükséges!

A biztos megjelenítés érdekében mobilapplikáció helyett asztali számítógépen vagy laptopon futó böngészőben javasoljuk a KRÉTA napló használatát.

A szülői / gondviselői hozzáférések regisztrációhoz kötöttek, amelyet a belépési felületen a "Gondviselői hozzáférés igénylése" hivatkozással elérhető űrlap pontos kitöltésével tudnak igényelni. A gondviselői hozzáférési igényeket az iskola KRÉTA adminisztrátorai hagyják jóvá, a jóváhagyásig Önök csökkentett jogosultságot kapnak.

Kérjük, hogy elektronikus levelezési címüket a regisztráció során pontosan adják meg, ugyanis elfelejtett jelszó esetén erre címre van lehetőségük új jelszót igényelni.A KRÉTA napló személyes, szenzitív adatokat tartalmaz. Az iskolák felé hozzáféréssel kapcsolatos problémáikkal a dokumentálhatóság és visszakövethetőség miatt gyermekük nevének és osztályának megjelölésével kizárólag az intézmény által megadott elektronikus címén keresztül forduljanak, telefonos bejelentéseket nem áll módjukban fogadni.Különleges munkarend tájékoztatóTisztelt Szülők!A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata alapján:

o Március 16-tól kezdve új oktatási munkarend lép életbe, amit úgy hívnak, hogy
tantermen kívüli digitális munkarend.
o A tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.
o Ha nem oldható meg a tanulók otthoni felügyelete, indokolt esetben az iskola
épületében kiscsoportos felügyeletet biztosítunk.

Kérjük, hogy akik az elmúlt 2 hétben külföldön jártak, vagy bármilyen módon kapcsolatba
kerülhettek külföldön járt személlyel, azok maradjanak otthon.

Az igények és az indokoltság felmérésére a mellékelt Igénylőlap beküldésével szíveskedjenek
jelezni szándékukat.

Kérem, hogy az Igénylőlapokat kitöltve, aláírva 2020. március 16. reggel 8 óráig juttassák el a
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola titkárságára (Budapest, Keresztúri út 7-9.).
Az Igénylőlapot kitölthetik ugyanitt 7:30-tól, vagy beszkennelve, lefényképezve elküldhetik az
iskola@kersztury-bp10.sulinet.hu email címre is.


Igényfelmérő lap letöltése

Budapest, 2020. március 15.

Molnár Emese Nikolett
intézményvezetőTisztelt Szülők! Kedves Kereszturys diákok!
2020.03.13-án Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette, hogy március 16-tól új munkarend lép életbe az iskolákban. Ennek értelmében tantermen kívüli digitális oktatás lesz. Az új oktatás részleteiről hamarosan tájékoztatunk mindenkit.
A vezetőség és a tantestület is mindent megtesz annak érdekében, hogy tanulóink sikeresen teljesíthessék a tanévet.
Kérem fokozott figyelemmel kövessék a híradásokat, az iskolai honlapon, valamint az intézmény facebook oldalán megjelenő információkat!Molnár Emese Nikolett intézményvezetőKoronavírus TájékoztatóSoron kívüli tájékoztatás
Koronavírus tájékoztatás


Tájékoztató-koronavírusA tájékoztatót itt töltheti le.EBÉDBEFIZETÉS


Április hónapra (17 nap,illetve ha a
tavaszi szünetre ügyeletet kér akkor 20 nap)

2020. MÁRCIUS 12.

8:00 -10:00 ÉS 14:00 -16:30 óra között


2020. MÁRCIUS 13.

7:30 - 9:00 óra között


EBÉDBEFIZETÉS (pót)

Április hónapra (17 nap,illetve ha a
tavaszi szünetre ügyeletet kér akkor 20 nap)

2020. MÁRCIUS 24.

7:30 -10:00 ÉS 14:00 -16:00 óra között

A jelentkezési lap itt letölthető >>Jelentkezés első osztályba tájékoztató

Jelentkezés első osztályba tájékoztató
A mellékelt tájékoztató >>itt letölthetőA mellékelt nyilatkozat >> itt letölthetőTájékoztatás étkezési térítési díjak változásáról


AKTUALITÁSOK

2019/20-as tanév

A 2019/20-as tanévben is igyekszünk naprakész információkkal segíteni a tájékozódást, az iskolai élettel kapcsolatban. Kérjük Önöket, ha tehetik iratkozzanak fel a hírlevél küldési lehetőségre.

FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE>>>
2019. SZEPTEMBER

Autómentes nap

Iskolánk tanulói gyorsasági versenyeken és ügyességi pályákon tesztelhették tudásukat a kőbányai autómentes napon.Nemcsak az ügyességi feladatokban, de a szellemi totókon is jeleskedtek a gyerekek.

 


AUTÓMENTES NAP GALÉRIA
ITT MEGTEKINTHETŐ>>>

ÚJ!!!!!!

Étkezésmegrendelő és számlázórendszerDIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE>>>

FONTOS INFORMÁCIÓ!


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez.

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS FELVÉTELÉNEK RENDJE>>>
TankönyvKD

KD

Új képek, események kerültek fel a programokba.

Ide kattintva megtekintheti>>>

Kiemelt partnerünk a Fesztiválzenekar, aki idén is Hangszerkóstolót tart iskolánkban, 2018. december 12-én

 

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek a HATÁRTALANUL programban. A határtalanul pályázat keretében a 7.évfolyam feledhetetlen 4 napos kiránduláson vehet részt minden tanévben. Tekintsék meg beszámolójukat a Programok menü pontban!